AKTUALNOŚCI

  • Aktualizacja II - Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 - Odpowiedzi na pytania oferentów 15.04.2021r

  • Jan Buczkowski urodził się  23 czerwca 1957 r. w Chodzieży. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Studium podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.  Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Zaraz po studiach, na początku lat 80 tych, ubiegłego stulecia przywędrował do Środy Wielkopolskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Środzie Wlkp. w wydziale handlu, gdzie pracował do roku 1982. W latach 1982-1984  pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i gastronomii w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Środzie Wlkp. W późniejszym okresie był dyrektorem w firmie usługowo-handlowej. W 1985 r. otworzył, jako…

  • Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. w godzinach porannych zmarł Jan Buczkowski, wieloletni prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Bardzo trudno znaleźć słowa, które mogłyby opisać śp. Jana Buczkowskiego, człowieka czynu, wielkiej wrażliwości, polityka, społecznika, człowieka wielkiego serca. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia.   Rada Nadzorcza i Pracownicy MPECWiK Sp. z o.o.

  • Komunikat - Aktualizacja I - Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023

  • Zgodnie z naszymi założeniami na ten rok, w chwili obecnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach montowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 39 kWp, składająca się ze 104 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 375 Wp/szt. Instalacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Jest to już druga instalacja zamontowana na obiektach MPECWiK. W grudniu 2020 r. uruchomiona została instalacja o mocy 34,2 kWp na terenie Stacja Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim.  Uważamy, że inwestowanie w alternatywne źródła energii elektrycznej to nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne ale również efekt ekologiczny, na którym wszystkim nam zależy.                                                                                                                                MPECWiK Środa Wlkp.

 

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów w naszej galerii

Galeria filmów

 

110 - LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW  


Film o MPECWiK Środa Wlkp.