facebookGEO-INFO 7 Portal                          BIP: System identyfikacji wizualnej BIP

 

                                         

AKTUALNOŚCI

  • W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: w płytkich studniach, w piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych, a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.  Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do powstania wycieku oraz przerwy w dostawie wody, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jest utrudnieniem zarówno dla Klientów jak i Przedsiębiorstwa. Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu: 994 (awaryjny), 61 285…

  • W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, postanowiliśmy wdrożyć montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii na obiektach Spółki, w tym fotowoltaiki.  W chwili obecnej wykonywana jest instalacja fotowoltaiczna na Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim, o sumarycznej mocy 34,2 kWp. W skład instalacji wchodzą 92 panele monokrystaliczne o mocy 370 Wp każdy.  Zadanie to wykonuje dla nas SOLAR-VOLT s.c. ze Środy Wielkopolskiej.  W przyszłym roku planujemy montaż kolejnej instalacji. MPECWiK Środa Wlkp.  

                             …

  • Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie SUW ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej - Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

  • I N F O R M A C J A   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że obecnie trwają prace związane z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie. SUW Brodowo zaopatruje w wodę ponad 2500 mieszkańców z 21 miejscowości: Annopole (nr 3), Brodowo, Chudzice (nr 12, 13, 14), Chwałkowo, Dębicz, Dębiczek, Henrykowo, Kaźmierki, Kijewo (bez nr: 9, 9A, 9B, 10, 12), Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Nietrzanowo, Olszewo, Pętkowo, Pierzchnica, Pierzchno, Ruszkowo, Strzeszki, Tadeuszewo, Ulejno, Włostowo. Modernizacja stacji pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do 2400 m3 wody na dobę oraz umożliwi…

  • Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią  udostępniamy film przygotowany przez pracowników MPECWiK, przedstawiający historię i dzień dzisiejszy wodociągów w Środzie Wielkopolskiej. Prezentacja filmu odbywa się w ramach rozpoczętych obchodów 110-lecia średzkich wodociągów, gdzie w latach 1910-1911 rozpoczęto budowę pierwszych urządzeń wodociągowych  w Środzie Wlkp.  Zachęcamy do obejrzenia  filmu  i śledzenia naszych kolejnych publikacji o wydarzeniach przygotowanych z tej okazji.

 

Zachęcamy do obejrzenia pozostałych filmów w naszej galerii

Galeria filmów