AKTUALNOŚCI EDUKACYJNE

  • Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywały się pod hasłem „Docenianie wody”. To świetna okazja, żeby bliżej się przyjrzeć zasobom wody. Wydaje nam się, że woda będzie przez cały czas, niezależnie od tego ile będziemy jej zużywać. Tak jednak nie jest. Dlatego z okazji Światowego Dnia Wody pracownicy MPECWiK Marta Pukacka i Adam Sobczyński spotkali się wirtualnie z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach i przedstawili prelekcję na temat ochrony zasobów wody. W trakcie prezentacji omówione zostały między innymi kroki jakie każdy z nas może poczynić w celu oszczędzania wody, np.: korzystania z prysznica zamiast kąpieli…

  • Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Coroczne obchody tego święta mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców, jaką role w życiu człowieka odgrywa woda. To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. W dniu 04.01.2021 r. weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a głównym jej celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód. Na wdrożenie dyrektywy państwa członkowskie UE będą miały dwa lata.Nowa dyrektywa określa ramowe zasady gwarantujące bezpieczeństwo…

Pawełek